Laatste nieuws

26-06-2013

Foutje

lees meer...

26-06-2013

Update site

lees meer...

11-04-2012

Straatvoetbal

lees meer...

Organisatie
 
Onze leerkrachten zijn zeer belangrijk in het onderwijsleerproces. Naast een dosis kennis is de houding van de leerkracht in de groep en de wijze van het aanbieden van vaardigheden van groot belang.
 
Het volgen en begeleiden van individuele leerlingen betekent dat de leerkracht goed moet kunnen observeren, signaleren, registreren en de juiste stappen weet te zetten om elk kind verder te helpen. Omdat wij elk kind waarderen zoals hij of zij is, uit gaan van hetgeen een kind wel of niet kan, voelen kinderen zich vertrouwd en veilig. Het werken in een veilige en fijne leeromgeving is een voorwaarde om te komen tot succes en ontwikkeling. De leerkracht bewaakt continu het proces van het kind binnen de groep.
 
Het onderwijs is een continu proces waarin elke leerkracht zijn/haar verantwoordelijkheid draagt. Het onderwijs is niet eenvoudig, maar tijdrovend en energiek. Doordat onze leerkrachten elkaar “boeien en binden” ontstaat er een fijne teamsfeer waarin ook leerkrachten van elkaar leren. Wij zien van onze locatie als een lerende organisatie. In ons wekelijkse teamoverleg richten wij ons op het aanpakken, veranderen en verbeteren van onze onderwijsontwikkeling. Onze nascholingstrajecten volgen wij bij voorkeur met ons hele team. Leerkrachten gaan ook op bezoek bij elkaar in de groep. Door het samen aanpakken van verander- en/of verbeter trajecten worden theorie en praktijk geïntegreerd waardoor wij onze professie steeds meer versterken.
Het open staan voor kritiek en feedback van elkaar, van kinderen en ouders zorgt ervoor dat onze verander trajecten aansluiten bij de actualiteit en praktijk van alle dag.
 
De organisatie van het onderwijs op de locatie Rennemig:    
Onze school is verdeeld in de groepen 1 t/m 8.
Het aantal leerlingen per leerjaar kan tot gevolg hebben dat er behalve enkelvoudige
groepen ook combinatiegroepen ontstaan.
Dan zitten leerlingen uit twee leerjaren in één groep.
Voor dit schooljaar houdt dit in dat onze school verdeeld is in de combinatiegroepen:
* groep 1/2
* groep 3/4
* groep 5/6
* De kinderen van groep 1 t/m 4 en de  peuters van de Peuterspeelzaal hebben
hun lokalen op de benedenverdieping.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben hun lokalen op de bovenverdieping.
 
 
Naast het werken in hun eigen groep kan het voorkomen dat een kind extra hulp en
begeleiding krijgt, buiten de groep, door andere leerkrachten en/of externe begeleiders.
Hierover staat meer vermeld in de rubriek Zorg (schoolgids)
 
 
 
Samenstelling team:
 
Locatie directeur
:
Margo Vos-Duijx
 
Interne begeleider
:
Anita Kölgen
 
Groep 1-2
:
Nanja Hauben

Wijnanda Gerards
(maandag t/m donderdag)

(Groep 2, maandag en dinsdag)
 
Groep 3-4
:
Tanja Meijer
(maandag t/m vrijdag)
 
Groep 5/6
:
Birgitte v. Hecke

Wijnanda Gerards
(maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
(woensdag)
 
Groep 7/8
:
Vincent Vlake
 
Schakelklas
:
Anita Kölgen/Margo Vos-Duijx
 
I.C.T
 
Tanja Meijer
 
Invulling A.D.V.
:
Nanja Hauben
(vrijdag)
 
Administratie
:
Desiré Vermeeren
 
Logopedie Movare O&O
:
Nicole Feron
 
Ambulante begeleiding REC
:
Nog nader te bepalen
 
Spreekuur Movare O&O
:
Vera Scholten
 
Schoonmaak
:
Firma Licom
 
Stagiaires en coördinatie opleidingsschool
:
Margo Vos-Duijx.
 
Taalcoördinator
:
Birgitte v. Hecke
 
 Wij ontvangen op school stagiaires van diverse opleidingen.
  • Hogeschool Zuyd: Faculteit onderwijs
  • Arcus College: Onderwijsassistenten.
  • Arcus College: ICT opleidingen.
  • Arcus College: Adminstratie.
Websites andere locaties:
Locatie Vrieheide
Locatie Freinet